Varallisuus

Kaatuneiden Muistosäätiö on yksityinen yleishyödyllinen säätiö, jonka toiminta perustuu säätiölakiin. Säätiö noudattaa perustajiensa tahdonilmaisua sille luovutettujen varojen käytössä. Säätiö ei ole anonut eikä saanut valtion tai muiden julkisyhteisöjen taloudellista apua eikä ole itse kerännyt tai ollut saajana keräysvaroja jaettaessa. Vuosikymmenten aikana kertynyttä säätiön varallisuutta sijoitetaan suunnitelmallisesti säätiölain edellyttämällä tavalla. 

Säätiö omistaa 46 asuinhuoneistoa ja toimistohuoneiston käsittävän Asunto Oy Helsingin Lopinkulman ja yksittäisiä huoneistoja Helsingin keskustassa. Säätiön muu omaisuus on arvopapereissa ja talletuksissa.
Kaatuneiden Muistosäätiön varojen määrä tasearvoin on n. 17,8 miljoonaa euroa (tilinpäätös 31.12.2015) ja sen viime vuosien tuotto on ollut keskimäärin n. 1.0 milj. €. Vuonna 2015 säätiö maksoi avustuksia 544 742 euroa, joka oli n. 18 % edellisvuotta enemmän.