Kuntoutus

Säätiön avustustoiminnassa veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä yhtenä keskeisenä tukimuotona on ollut pitkään kuntoutustoiminta eri muodoissaan. Kuntotuksen käytännön järjestelyistä on vastannut Suomen Sotaveteraaniliitto. 

Vuonna 2018 järjestetyt kuntoutusjaksot toteutettiin lähellä veteraanien asuinpaikkaa. Kuntoutuksessa keskityttiin veteraanipariskuntiin, joissa toinen toimii omaishoitajana. Kuntoutusjaksoja järjestettiin ympäri Suomea usealla paikkakunnalla. Näin kuntoutusmatkoista saatiin kohtuullisen pituisia. Kuntoutus on räätälöity  osallistujien tarpeiden pohjalta. 

Kaatuneiden Omaisten Liitolle myönnettiin tukea sotaleskien kuntoutukseen ja kotona selviytymisen tukemiseen.   niille veteraanien puolisoille ja leskille, joilla muutoin ei ole mahdollisuutta päästä kuntoutukseen eikä taloudellista mahdollisuutta päästä osalliseksi kuntoutuksesta. 

Vuonna 2018 kuntoutustoimintaan käytettiin kokonaisuudessaan avustuksia 106 837 euroa. Kaikkiaan näistä avustuksista pääsi osalliseksi n. 230 henkilöä.