Veteraanien auttaminen

Kaatuneiden Muistosäätiön keskeinen tehtäväalue on veteraanien auttaminen. Tämän tehtävän toteuttamiseksi Muistosäätiö myöntää varoja veteraanijärjestöille, jotka kohdentavat saamansa avustukset hakemusten perusteella veteraanien ja heidän puolisoidensan ja leskiensä kuntoutukseen ja  vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien veteraanien terveydenhoitoon ja välttämättömimpiä elinolojen parannuksiin. 

Linkit:  Kaatuneitten Omaisten Liitto, Rintamaveteraaniliitto ja Suomen Sotaveteraaniliitto