Suomen Sankarihautoja

Maassamme on yhteensä n. 630 sankarihautausmaata, joista evankelisluterilaisen kirkon vastuualueelle kuuluu n. 620, ortodoksiselle kirkolle 7 ja juutalaiselle 1. Lisäksi kaatuneita on haudattu luovutetuilla alueilla sijaitseville kenttähautausmaille seitsemään eri paikkaan. Sotavankileireillä kuolleiden muistomerkkejä on kahdeksalla paikalla; entisen Neuvostoliiton alueella 7 ja Kazakstanin alueella 1.

Kenttähautausmaakuvat

Sankarihautausmaakuvat