Kirjallisuus

Olli Harinen, Göran Lindgren, Erkki Nordberg, Talvisodan Ässärykmentti. Juva 2010.  453 s.

Markku Honkasalo, Sotiemme veteraanien päivä 1987 – 2007. Kansallinen veteraanipäivä 20 vuotta.  158 s.

Markku Honkasalo, Suomalainen sotainvalidi. Keuruu 2000.

Keijo K. Kulha, Aseveljien aika. Suomalaisen asevelihengen ja aseveliliikkeen historia 1940 – 1945. Porvoo 1980. 277 s.

Kauko Leiponen, Kansa talkoissa. Jyväskylä 1987. 427 s.

Sotavainajiamme rajan takaa. Suomen sodissa 1939 – 45 kentälle jääneiden etsinnät ja muiston vaaliminen. Toim. Aulis Blinnikka. Jyväskylä 2004. 192 s.

Jussi Roms, Aseveljeydestä veljeyteen. Kaatuneiden Muistosäätiön historia. Keuruu 2008. 221 s.

Kaarle Sulamaa, Veteraania ei jätetä. Suomen sotaveteraaniliitto 1957 – 2007. Helsinki 2007.

Tero Tuomisto, Eturintamassa veteraanien hyväksi. Rintamaveteraaniliitto 40 vuotta. Rintamaveteraaniliiton Kannatussäätiö 10 vuotta. Turenki 2004. 261 s.

Jarkko Vesikansa, Salainen sisällissota. Työnantajien ja porvareiden taistelu kommunismia vastaan kylmän sodan Suomessa, Keuruu 2004. 368 s.