Kirjoita teksti tähän

Sankarihautausmaiden perustiedot

Kaatuneiden Muistosäätiön sääntöjensä mukaan muun muassa edistää sankarihautojen, kenttähautausmaiden ja muistomerkkien järjestelyä, hoitoa ja kaunistamista. 

 

Kaatuneiden Muistosäätiö on viime vuonna aloittanut hankkeen tietolaattojen pystyttämiseksi Suomen vuosien 1939 1945 sotien sankarihautausmaille. Muistosäätiö on neuvotellut hankkeesta Kirkkohallituksen ja Museoviraston kanssa ja noudattaa näiden antamia ohjeita siten, että tietolaatat ovat yhtenäisiä ja kestäviä sekä ne on  helppo pystyttää arvoiseensa paikkaan sankarihautausmaalla. 

 

Kaatuneiden Muistosäätiö sr ja M.J. Paasikivi Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen laattojen valmistuksesta ja toimittamisesta seurakunnille ja muille sankarihautausmaiden haltijoille muutamien lähivuosien aikana. Tavoitteena on, että valtakunnallisen hankkeen ansiosta tietolaatat ovat toteutustavaltaan, sisällöltään ja ulkoasultaan yhtenäisiä ja liittyvät kestävänä osana sankarihautausmaiden miljööseen. Tietolaattojen toteutustapa on valettu pronssilaatta, jossa teksti on pohjasta koholla. Materiaali ja toteutustapa turvaavat korkealaatuisen ja kestävän lopputuloksen, joka on sankarihautausmaiden arvon mukainen.

 

Yhteistyösopimuksessa sovitulla tavalla Kaatuneiden Muistosäätiö on sitoutunut kattamaan tietolaattojen valmistuksesta ja toimituksesta aiheutuvat kulut. Kaikessa tähän hankkeeseen liittyvässä päätöksenteossa on lähtökohtana se, että vain hautausmaan haltija, useimmiten seurakunta, voi tehdä päätöksiä hautausmaille pystytettävistä laatoista ja niiden sisällöstä. Ilman hautausmaan haltijan suostumusta laattoja ei voida valmistaa eikä pystyttää.

 

Hautausmaan haltija, useimmiten seurakunta, toimii työn tilaajana ja vastaa laattoihin tulevan tekstin sisällöstä, tietojen oikeellisuudesta ja laatan pystytyksestä tai kiinnityksestä. M.J. Paasikivi Oy laskuttaa Kaatuneiden Muistosäätiötä toimitettujen laattojen perusteella.

 

Toivomme, että tällä tietolaattahankkeella ja yhteistyöllä hautausmaiden haltijoiden kanssa lisäämme tietoisuutta Suomen ainutlaatuisista sankarihautausmaista, vaalimme sankarivainajien muistoa sekä kohotamme sankarihautausmaiden kulttuurihistoriallista merkitystä.