Varallisuus

Kaatuneiden Muistosäätiö on yksityinen yleishyödyllinen säätiö, jonka toiminta perustuu säätiölakiin. Säätiö noudattaa perustajiensa tahdonilmaisua sille luovutettujen varojen käytössä. Säätiö ei ole anonut eikä saanut valtion tai muiden julkisyhteisöjen taloudellista apua eikä ole itse kerännyt tai ollut saajana keräysvaroja jaettaessa. Vuosikymmenten aikana kertynyttä säätiön varallisuutta sijoitetaan suunnitelmallisesti säätiölain edellyttämällä tavalla. 

Säätiö omistaa 72 asuinhuoneistoa ja kaksi toimistohuoneistoa Asunto Oy Helsingin Lopinkulmassa ja 12 asuinhuoneistoa Asunto Oy Arkadia 12:ssa (Arkadiankatu 12),  Helsingin keskustassa. Säätiön muu omaisuus on arvopapereissa ja talletuksissa. Kaatuneiden Muistosäätiön sijoitusvarojen määrä oli 31.12.2019 tilinpäätöksen tasearvoin 27,6   miljoonaa euroa ja  sen viime vuoden tuotto oli 2,5  miljoonaa euroa. Vuonna 2019 säätiö maksoi avustuksia 456 927 euroa ja käytti muuhun säätiön varsinaiseen toimintaan 16 766 euroa. Hallinto- ja henkilöstökulut  olivat 197 158 euroa.