Varallisuus

Kaatuneiden Muistosäätiö on yksityinen yleishyödyllinen säätiö, jonka toiminta perustuu säätiölakiin. Säätiö noudattaa perustajiensa tahdonilmaisua sille luovutettujen varojen käytössä. Säätiö ei ole anonut eikä saanut valtion tai muiden julkisyhteisöjen taloudellista apua eikä ole itse kerännyt tai ollut saajana keräysvaroja jaettaessa. Vuosikymmenten aikana kertynyttä säätiön varallisuutta sijoitetaan suunnitelmallisesti säätiölain edellyttämällä tavalla. 

Säätiö omistaa 41 asuinhuoneistoa ja toimistohuoneiston käsittävän Asunto Oy Helsingin Lopinkulman ja 14 asuinhuoneistoa ja omassa käytössä olevan toimistohuoneiston Arkadiankatu 12,  Helsingin keskustassa. Säätiön muu omaisuus on arvopapereissa ja talletuksissa. Kaatuneiden Muistosäätiön varojen määrä tasearvoin on n. 26,1  miljoonaa euroa (tilinpäätös 31.12.2018) ja sen viime vuoden tuotto oli 1,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 säätiö maksoi avustuksia 417 442 euroa ja käytti muuhun säätiön varsinaiseen toimintaan 17 044 euroa. Hallintokulut olivat 194 754 euroa.