Säätiön tarkoitus

Patentti- ja rekisterihallituksen 30.9.2010 hyväksymien Kaatuneiden Muistosäätiön sääntöjen 2 §:n mukaan:

”Säätiön tarkoituksena on kaatuneiden sotilaiden varattomien omaisten ja Suomen maanpuolustustehtävissä vaikeuksiin joutuneiden henkilöiden ja heidän omaistensa aineellinen ja henkinen tukeminen. Säätiö edistää sankarihautojen ja kenttähautausmaiden sekä muistomerkkien järjestelyä, hoitoa ja kaunistamista sekä sankarivainajien muiston vaalimista ja veteraaniperinnön säilymistä.

Sen ohessa säätiö voi muutenkin tukea maanpuolustusta maassamme edistävää toimintaa ja sitä käsittelevän tiedon julkaisemista.”


Aseveljien Liiton ensimmäisessä liittokokouksessa 14.4.1941