Tampereen asevelikylän vihkiäispäivä 5.9.1943

Myöntöperusteet

Säätiö on myöntänyt harkinnanvaraisia kohdeavustuksia. Avustuksen suuruus on ollut n. 2.000-15.000 €. 

Kohdeavustuksia säätiö on myöntänyt mm. sodissa kaatuneiden sotilaiden tietokannan kehittämiseen, sotaveteraanimatrikkeleiden laatimiseen, sotiin ja veteraaneihin liittyvän kirjallisuuden ja dokumenttifilmien julkaisemiseen, muistomerkkihankkeisiin, sotahistorian tutkimustyöhön ja sotaorpoyhdistysten lipun hankintaan sekä veteraaneja kotona selvitytymisessä avustavaan talkootoimintaan.

Säätiö on osaltaan vuosien varrella rahoittanut kentälle jääneiden kaatuneiden etsintöjä, löytyneiden sotavainajien dna-tutkimuksia ja kaatuneiden tiedoston laatimista. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys r.y  ja Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneet.

Säätiön tuen kohteena voi sääntöjen mukaan olla myös veteraaniperinnön säilyttäminen. Tuota työtä organisoi ja toteuttaa Tammenlehvän perinneliitto.

Tammenlehvän Perinneliiton veteraaniperinteen portaalin sankarihautausmaiden tiedostoon on viety lähinnä seurakunnilta saatuja perustietoja noin 200 sankarihautausmaasta. Tiedostoihin on lisäksi lisätty hautausmaiden sijaintia osoittavat paikkatietolinkit sekä hautauskunta-kohtaiset linkit Arkistolaitoksen ylläpitämään sodissa 1939-1945 menehtyneiden tiedostoon. Valokuvien vieminen tiedostoon on alkanut. Tiedoston täydentäminen jatkuu sitä mukaa, kun seurakunnilta saadaan lisää tietoja. Sankarihautausmaita maassamme on noin 620. Tiedostoa täydennetään sitä mukaa, kun seurakunnilta saadaan lisää tietoja. Linkki tiedostoon www.sotamuistomerkit.fi.

Kohdeavustushakemuksia voi lähettää Kaatuneiden Muistosäätiön hallitukselle ympäri vuoden. Hakemuksiin on liitettävä seikkaperäinen kuvaus hankkeesta, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma ja oheinen hakulomake täytettynä.

Avustuksen saajan tulee raportoida Kaatuneiden Muistosäätiölle saamansa avustuksen käyttö vuoden sisällä avustuksen maksamisesta.

 

Hakulomake  (pdf)  Hakulomake(doc)